Výskyt :


Žije roztroušeně na území od jižní Sahary až po pobřeží Rudého moře. Obývá

polosuché oblasti (suché stepi a polopouště) Senegalu, Mauritánie, Etiopii,

Nigeru, Súdánu a Čadu.Popis :


Jedná se o největší želvu pevninské Afriky. Samci této mohutné želvy mohou měřit až 70 cm, samice do 60 cm. Hmotnost se pohybuje od 30 do 70 kg. Krunýř je oválný, vpředu mírně vyhnutý nahoru. Mezi štíty jsou výrazné prohlubně. Barva krunýře je béžová až hnědá. Název "ostruhatá" získala tato želva podle dvou až tří výrazných výrustkù vedle ocasu. Tato želva má velmi silnou kostru, tvořící až polovinu váhy zvířete. Na předních nohou má výrazné šupiny a silné drápy, usnadňující hrabání.Způsob života :


Želva ostruhatá si vyhrabává podzemní úkryty vedoucí do míst s vyšší vlhkostí, kde následně přečkává nejteplejší části dne. Úkryty bývají obvykle kolem 1 m hluboké, často vystlané suchou trávou. Její potrava je velice chudá - sestává především z rùzných druhù trav, bylin, sena a keřů. Občas se živí i kůrou stromů, zdechlinami malých savců a hmyzu.

Vydrží velmi dlouho bez vody, což si vynahrazují v období dešťů, kdy jsou schoni vypít objem vody rovnající se až 15% tělesné váhy. V tomto období jsou také schopni sežrat ohromné množství zelené potravy. Samice kladou 15-20 vajec ve 2-4 snůškách. Hloubí pro ně až půl metru hluboké jámy. Doba inkubace vajec je 100-150 dní. Vejce jsou kulatá o průměru kolem 4 cm. Mláďata rostou velmi rychle, jsou však ohrožována divokými psy, dravci a prasaty.Chov :


Z důvodu rychlého růstu mláďat je nutné jim zajistit dostatečný přísun ultrafialového záření. Venkovní chov s výběhem na slunci je možný pouze 4 nejteplejší měsíce v roce. Při vnitřním chovu je zcela nezbytné zajistit osvit kvalitním zdrojem UV záření a nutné doplňovat stravu umělým zdrojem vápníku. Jako zdroj vápníku jsou ideální jemně mleté vaječné skořápky nebo sépiová kost. Také zelenou stravu

je nutné sypat mletým vápníkem. U tohoto druhu je vhodné se vyvarovat různým pochutinám typu ovoce, zelenina, jogurty apod.


Dospělé želvy chováme v suchém prostředí (pouze s miskou na vodu). Mladým želvám je naopak nutné zajistit přiměřenou vlhkost chovného prostředí. Ideální je rosit mláďata každý veèer při zhasnutém osvětlení a ochlazení prostorů vodou o pokojové teplotě. Nedostatek vlhkosti vede k růstovým deformacím, selhání jater (v horším případě k úhynu želvy). Škodlivé je rovněž prašné prostředí. Želva ostruhatá nezimuje.Ochrana druhu :


Želva ostruhatá je uvedena v seznamu CITES, příloha II, s poznámkou, že u tohoto druhu byla stanovena nulová roční kvóta na vývoz jedincù ulovených v přírodě a určených primárně ke komerčním účelùm. Tato želva nevyžaduje CITES dokumenty – pro pořízení postačí kupní smlouva nebo prodejní doklad.


Centrochelys Sulcata - želva ostruhatá


mapa výskytu        

Afrika

© Copyright  KK Design@                 

Želvy dle názvu@                 

Agrionemys Horsfieldi Astrochelys Radiata Astrochelys Yniphora Centrochelys Sulcata Geochelone Elegans Geochelone Platynota Gopherus Agassizii  Homopus Signatus Chelonoidis Carbonaria Chelonoidis Denticulata Chelonoidis Chilensis Chelonoidis Nigra Chersina Angulata Malacochersus Tornieri Pyxis Arachnoides Stigmochelys Pardalis Testudo Gigantea Testudo Graeca Testudo Hermanni Testudo Marginata
úvodní strana druhy želv - mapa chovná zařízení chov želv želvy k prodeji terária kontakt