Výskyt :


Žije pouze na souostroví Galapág. Konkrétně na ostrovech Isabela, Santa Cruz,

San Salvador, San Cristobal a Espaňola.Popis :


Želva sloní je největší žijící druh suchozemské želvy. Může být až 1,2 m dlouhá a dosahuje hmotnosti 200 kg. V zajetí je schopná dorůst do ještě větších rozměrů. Tvar krunýře se liší podle poddruhu želvy : některé mají krunýř sedlovitý a v přední části klenutý, což jim umožňuje zvednout hlavu a dosáhnout tak na i vyšší zdroje potravy, jiné mají krunýř vysoký a živí se nižšími rostlinami. Převažující zabarvení těla a krunýře je šedočerné. Končetiny jsou silné, sloupovité s krátkými prsty.Způsob života :


Většinu života tráví pastvou v malých skupinách a vyhříváním se v loužích nebo válením v bahně. V období rozmnožování se samci stávají teritoriální a hledají partnerky. Technika zásnub je u samců želv sloních nekompromisní. Jakmile samec vyhledá příhodnou samici, vnutí ji drsně podřízené postavení, kouše a štípe ji do nohou, aby ji přinutil k nehybnosti. Potom se vysune na její hřbet a páří se s ní.
Jsou vejcorodé, samice vyhrabávají v zemi jámy, kam pak kladou vejce. Přestože některé želvy sloní žijí zaručeně déle než 100 let, druh je z hlediska ochrany zranitelný ve své existenci. Tyto želvy jsou ohrožovány hlavně v mladém věku nepůvodními zvířaty, například potkany, kočkami a potravní konkurencí v podobě koz a dobytka.Ochrana druhu :


Populace želv sloních je odhadována maximálně na 10000 jedinců. Od roku 1965 se snaží výzkumná stanice Charlese Darwina (Charles Darwin Research Station) na základě programu a repatriace želv sloních pozvednout jejich upadávající populaci. Do března roku 2000 bylo vypuštěno do přírody 1000 želv sloních. Želva sloní je uvedena v seznamu CITES, příloha I.


Chelonoidis Nigra - želva sloní


mapa výskytu        

Jižní Amerika

© Copyright  KK Design@                 

Želvy dle názvu@                 

Agrionemys Horsfieldi Astrochelys Radiata Astrochelys Yniphora Centrochelys Sulcata Geochelone Elegans Geochelone Platynota Gopherus Agassizii  Homopus Signatus Chelonoidis Carbonaria Chelonoidis Denticulata Chelonoidis Chilensis Chelonoidis Nigra Chersina Angulata Malacochersus Tornieri Pyxis Arachnoides Stigmochelys Pardalis Testudo Gigantea Testudo Graeca Testudo Hermanni Testudo Marginata
úvodní strana druhy želv - mapa chovná zařízení chov želv želvy k prodeji terária kontakt